BigMat | home of builders

EUROTOP

Retrospektíva o Kongrese 2018 v Porto

Home Akcie a novinky Big NEWS
Retrospektíva o Kongrese 2018 v Porto

Medzi 17. a 21. októbrom 2018 sa v Porte (Portugalsko) stretli jej partneri na svojom výročnom kongrese. Chvíľa na počúvanie, zdieľanie a stanovenie spoločnej vízie.

Nezávislosť a vzájomná závislosť: keď spoločný záväzok slúži individuálnemu prospechu – toto bol hlavný motív Kongresu. Kľúčová výzva pre budúcnosť a vývoj skupiny v sektore, ktorý je čím ďalej tým viac konkurenčný, digitálny a viackanálový.

Z hľadiska medzinárodnej stratégie BigMat International predstavil témy dvoch nosných častí: obchodná politika a spoločná medzinárodná komunikácia. Rovnako krajiny BigMat boli protagonistami plenárnych pracovných stretnutí s výkladom najdôležitejších tém a úspechov roku 2018, ktoré partneri vopred vybrali na medzinárodnej úrovni. Obzvlášť chceme spomenúť operáciu uskutočnenú jednou z centrál BigMat spočívajúcu v odkúpení strategických predajných miest od partnera, ktorý zo skupiny odchádzal; dôležitosť ponuky nových služieb spojených s predajom (inštalácia produktov); integrálne riadenie predajných miest z centrály alebo aj on-line systém spravovania nákupov.

Serge Papin, bývalý prezident, generálny riaditeľ družstevnej skupiny Système U, zdôraznil dôležitosť podnecovania partnerov k práci pre kolektív a k zapojeniu sa do spoločnej dynamiky, keď sa rozhodnú stať sa súčasťou nezávislej skupiny. Na základe vlastnej skúsenosti uviedol, že úspech družstva, skupiny nezávislých je možný iba s implikáciou a záväzkom jej členov. Jean-Marc Megnin, generálny riaditeľ Shoppermind – Altavia, ďalší čestný hosť, vo svojom vystúpení skonštatoval hlavné tendencie a vývoj svetového obchodu B2B y B2C.

Môžete požiadať národnú ústredňu o konzultáciu a stiahnutie obsahu Kongresu.

Zdielať – zmysel tohto výročného kongresu, ilustruje vzájomnú závislosť, ktorá je základom, ktorý spája všetkých členov a partnerov siete a slúži ako kolektívna a panoramatická útočná sila na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Claude Coutant, prezidentka BigMat International, to s presvedčením viackrát pripomenula: „Byť zomknutí a robiť veci spoločne je potrebou. Je potrebné, aby sme si uvedomovali, že závisíme jeden od druhého, v pozitívnom kolobehu. Spolu robíme skupinu silnejšou a voľnejšou„.
BigMat International si stanovil svoje ambície a zanecháva stopu vo svojich partneroch v Porte.

Uvidíme sa v Bordeaux, Francúzsko,
medzi 20. a 24. novembrom 2019 na nasledujúcom Kongrese!

Stavebniny

Nájdite odborníkov vo vašich lokálnych stavebninách Bigmat

Vyhľadať

Realizátori

Nájdite spoľahlivého realizátora vašej stavby

Vyhľadať

Rozpočet strechy

Získajte cenovú ponuku na opravu či rekonštrukciu strechy

Zadať